Skip to content

Kto sme

Kto sme

Biostile doplnky

Značka Biostile

Vyrábame doplnky stravy, kozmetiku a čaje, ktorých hlavným účelom je účinná pomoc pri udržiavaní zdravia a zdravého životného štýlu.

Produkty Biostile sú výsledkom aktívnej spolupráce medzinárodného tímu odborníkov, vyrábané v Slovinsku, vo vlastnej továrni, v sídle našej firmy Biostile v Komeni. Vyznačujeme sa vynikajúcou kvalitou našich produktov, pretože používame iba suroviny najvyššej kvality vyrobené podľa najvyšších štandardov v tomto odvetví.

Zakladateľmi firmy Biostile sú členovia rodiny Kosmina, ktorá pôsobí v oblasti doplnkov stravy už od roku 1990. Pod záštitou spoločnosti združili domácich a zahraničných odborníkov v oblasti doplnkov stravy a tých najlepších dodávatelia surovín v európskom priestore ich rozširujú o moderné výrobné zariadenia. Značka Biostile vyčnieva z radu mnohých dodávateľov doplnkov výživy vysokou kvalitou ingrediencií, najnáročnejším zložením a komplexným prístupom k navrhovaniu kvalitných doplnkov výživy vhodných pre potreby moderného života. Dôraz je kladený na zmes účinných látok s preukázanými synergickými účinkami, nielen na jednu zložku.

V našich receptúrach sa moderné poznatky získané vedeckým výskumným prístupom spájajú so skúsenosťami získanými tradičnými prístupmi a osvedčenými postupmi z celého sveta, využívané v holistickom prístupe k riešeniu aktuálnych životných výziev. Tam, kde je to možné a rozumné, sa namiesto syntetických analógov používajú organické zložky získané z prírody. Všetky produkty bez prísad živočíšneho pôvodu majú kapsulu na báze hydroxypropylmetylcelulózy (HPMC) a sú preto vhodné aj pre vegánov. Niektoré produkty sú prispôsobené špecifikám moderného človeka najmä v našom geografickom prostredí (napríklad problém nedostatku biologicky dostupného selénu a kremíka v strave). Súčasťou sortimentu Biostile je aj autorský program Dr. Majića, pre efektívnejšiu liečbu takzvaného metabolického syndrómu, ktorý je výsledkom našej dlhoročnej aktívnej a plodnej spolupráce. Vedúci lekár Dr. Tomislav Majić, okrem iného je zakladateľom centra pre rehabilitáciu srdcových pacientov v Terme Šmarješke Toplice, spoluzakladateľom Angiologickej sekcie Slovinska a odborným spolupracovníkom Asociácie kardiológov a angiológov Slovinska. Stále aktívne vykonáva prácu kardiológa.

Kto sme

Zlatá klasifikácia dokonalosti


My v Biostile sme získali ocenenie CompanyWall Gold Excellence Rating! V posledných rokoch sme pracovali s jedným z najlepších úverových ratingov, čo dokazuje finančnú stabilitu a vynikajúcu obchodnú politiku spoločnosti.

Sme hrdí na to, že sme jednou z najspoľahlivejších spoločností na trhu so silnými obchodnými základmi a tešíme sa dôvere zákazníkov a obchodných partnerov doma aj v zahraničí.

V obchodnom svete je stálou praxou vykonávať audit v spoločnostiach a bonita doložená príslušným certifikátom úverovej výnimočnosti je rýchlym, jasným a objektívnym ukazovateľom kvality podnikania príjemcu.

Certifikát CompanyWall je etablovaný na domácom aj zahraničnom trhu. Týmto potvrdením príjemcovia potvrdzujú, že si plnia svoje finančné záväzky včas a nevykazujú známky prevádzkovej nestability ani v budúcnosti.

Kto sme

Certifikáty výnimočnosti

Výroba produktov Biostile prebieha podľa najvyšších štandardov platných v tomto odvetví. Vo všetkých výrobných procesoch a v celom dodávateľskom reťazci podlieha prísnej kontrole, ktorá zaručuje výber tých najkvalitnejších surovín a pravidelnú kontrolu. Vyberáme len suroviny a materiály, ktoré plne zodpovedajú predpisom EÚ. To znamená, že obsah požadovaných látok a neprítomnosť nežiaducich látok sú potvrdené štandardizovanými analytickými metódami, ktoré sa vykonávajú iba v európskych laboratóriách certifikovaných na tento účel. Vyberáme suroviny, ktoré majú okrem zákonom stanovených aj ďalšie rozbory, ktoré svedčia o ich kvalite.

ISO 22716 a BIO certifikát Slovinska

 

V oblasti výroby a distribúcie kozmetických produktov certifikát ISO 22716:2007 Cosmetics – Good Manufacturing Practice (GMP) potvrdzuje vysokú kvalitu výrobného procesu.

V oblasti výroby a distribúcie potravín vydáva kontrolný orgán Inštiut KON-CERT slovinský BIO certifikát č. 400208243 na spoločnosť Biovis d.o.o.

Norma ISO 22000:2005, certifikát GMP a certifikát HACCP

S normou ISO 22000:2005 a certifikátom správnej výrobnej praxe GMP preukazujeme našu precíznosť pri výrobe potravín, čím zaručujeme bezpečnosť hotových výrobkov a zároveň spĺňame požiadavky legislatívy.

S certifikátom SIQ č. F-092, preukazujeme, že máme zavedený a riadne udržiavaný systém riadenia, ktorý spĺňa požiadavky normy HACCP..

Kto sme
Kto sme

Vizitka

Adresa:
Biostile CZ SK HU s.r.o.
Veľkoblahovská cesta 6750/9E
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36783617
IČ DPH: SK2022382120

Email: info@biostile.sk
Telefon: 02 33 33 10 21